Zebranie w dniu 30.06.2017 r

A A A
 

W dniu 30.06.2017 r w świetlicy naszego ogrodu odbyło się zebranie działkowców odnośnie dalszej inwestycji wodociągowej w ogrodzie.
Z ramienia OZ P Z D Toruń uczestniczyli ;Pan Stefan Dichting- członek OZ P Z D i Pan Marian Jagodziński -członek Komisji Rewizyjnej OZ P Z D .
Obecnie do nowej sieci wodociągowej podłączonych jest 114 działek na 206 .Zarząd przez 2 lata wykonał ogrom pracy.Zniwelował ogromne ubytki wody narastające co roku o większą sumę.
Zobowiązano Zarząd do przedstawienia na Walnym Zebraniu w 2018 r planu położenia dalszej nitki sieci wodociągowej,z uwzględnieniem studni z wodomierzami.
Poruszono też problem opłat ogrodowych i segregację śmieci.
w imieniu całego Zarządu dziękuję za docenienie pracy dziękuję działkowcom ,którzy bezinteresownie nam pomagają .Zebranie zakończyło się burzą oklasków co było bardzo miłe i jest zachętą do dalszej pracy na rzecz społeczności ogrodowej .