Zarząd i Komisje Ogrodowe

A A A
 

Skład Zarządu :
<


Czyżewska Ewa- Prezes Zarządu
Bollin Andrzej- Zastępca Prezesa
Soboczyński Marcin-Sekretarz
Kukawka Grażyna -członek
Anna Zborowska Skarbnik
>
Komisja Rewizyjna
1. -Przewodnicząca - Bogumiła Biernacka
2.  -Z-ca Przewodniczącej- Dorota Kotkowska
3.  -Sekretarz-Wiesław Hawełko


Księgowość Ogrodu od roku 2014 prowadzona jest w Ośrodku Księgowo-Finansowym na ul. Parkowej