Zarząd i Komisje Ogrodowe

A A A
 

Skład Zarządu :


Czyżewska Ewa- Prezes Zarządu
Zborowski Arkadiusz Zastępca Prezesa
Biernacka Bogumiła-Sekretarz
Małgorzata Gostańska -Bielewicz Skarbnik
Kukawka Grażyna-Członek

Komisja Rewizyjna

1. -Przewodnicząca - Leokadia Sieracka
2.  -Z-ca Przewodniczącej-Justyna Olechnowicz
3.  -Sekretarz-Daniel Żukotyński


Księgowość Ogrodu od roku 2014 prowadzona jest w Ośrodku Księgowo-Finansowym na ul. Parkowej