Wpisowe w 2016

A A A
 
Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi:

20 % wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD,

60 % na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD

20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.
Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości od 150 do 500 złotych. Okręgowy Zarząd określa wysokość wpisowego w ROD będących na obszarze jego działania, kierując się wielkością miast, statusem ROD, stanem ich zagospodarowania, a także wielkością działek. Na terenie okręgu toruńsko-włocławskiego wynosi obecnie 350 zł.
Wpisowe poprzez Fundusz Oświatowy przeznaczone jest na wdrażanie wiedzy poprzez szkolenia, literaturę i działalność instruktorów, Społeczną Służbę Instruktorską. Kandydat na nowego członka związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawy i nawożenia działki, zasad ochrony roślin i doboru preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawy roślin sadowniczych, uprawy roślin ozdobnych.
Ważną sprawą jest wdrażanie zasad współżycia społecznego, przecież na 1 ha ogrodu użytkuje działki 25 rodzin i każda z tych rodzin szuka na działce wypoczynku, spokoju i zdrowego środowiska. Ponadto każdy nowy członek otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika "Działkowiec", które jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, a także książeczkę "Prawo w PZD" zawierającą: Regulamin ROD, Statut PZD i ustawę o ROD. Każdy działkowiec ma także prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego. Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie, do dnia 31 maja b.r., zgodnie z 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD. Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania w ogrodzie, które w tej sprawie się nie wypowiada.