Wiadomości z Okręgu

A A A
 
APEL KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZD Szanowni działkowcy! Członkowie Polskiego Związku Działkowców! W dniu 28 czerwca 2012r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa, na której sędziowie wypowiedzą się o zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. Zaskarżona została cała nasza ustawa.Trybunał będzie więc rozstrzygał o wszelkich prawach z niej płynących. Dlatego dla każdego działkowcauchylenie ustawy może oznaczać: -utratę posiadanego obecnie prawaużytkowania działki, - odebranie prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce, - odebranie zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród, - odebranie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne, - odebranie prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu. Bez powyższych praw większość ogrodów zostanie zlikwidowana lub popadnie w ruinę z powodów ekonomicznych. Przyszłość ogrodów działkowych w Polsce jest więc realnie zagrożona. Zaskarżenie ustawy, to nic innego, jak kolejna już próba usunięcia przeszkody w wyrzucaniu działkowców z terenów ogrodów. Dzisiaj chronią nas gwarancje zapisane w ustawie oraz zorganizowany w oparciu nią ogólnopolski samorząd działkowców – Polski Związek Działkowców. Dzięki temu w świecie, w którym rządzący liczą się głównie ze zdaniem elit finansowych, a nie zwykłych obywateli, przez ponad 20 lat byliśmy w stanie obronić nasze działki przed apetytem developerów i spekulantów. Nieraz wydawało się im, że nas zwyciężą. Jednak zawsze udawało się nam obronić ogrody. Było to możliwe dzięki ochronie wynikającej z ustawy i sile, jaka drzemie w milionowej rzeszy polskich działkowców, zjednoczonychw miłości do ziemi uprawianej przez ich rodziny od pokoleń. Również dzisiaj, wspólnym wysiłkiem, zjednoczeni wokół idei obrony naszych działek, możemy osiągnąć sukces i obronić nasze ogrody! Dlatego wzywamy wszystkich działkowców, aby po raz kolejny zaangażowali się w obronę dorobku naszych rodzin, chronionego zapisami ustawyo rodzinnych ogrodach działkowych. W debacie przed Trybunałem nie może zabraknąć wyraźnego głosu nas wszystkich. To o naszych prawach będą decydować sędziowie. To naszych rodzin dotyczyć będzie ich werdykt. Zróbmy wszystko, aby podejmując decyzję, mieli pełną świadomość społecznej wagi tego orzeczenia. Że choć nierzadko lekceważeni przez rządzących, działkowcy zasługują na szacunek. Nasze działki i ogrody są owocem ciężkiej pracy, jaką wkładamy w nie na codzień. Dzisiaj chce się to przekreślić jednym podpisem pod żądaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni owoce naszych starań. Dlatego musimy walczyć o ustawę do końca! Naszym orężem niech będą listy, kartki i e-maile! Wysłane do Trybunału z ogrodów z całej Polski, staną się najlepszym argumentem w walce o nasze prawa! Niech nasze wystąpienia umocniągłos tych, którzy broniąc ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, będą bronić prawa ogrodów do przetrwania, a więc prawa naszych rodzin do dalszego korzystania z działek! Działkowcy! Stańmy razem w obronie Zielonej Rzeczpospolitej, a na pewno zwyciężymy! Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców Warszawa dn. 28 maja 2012r.
Tydzień Protestu Polskich Działkowców ! APEL Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców
My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości. Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r. Tydzień Protestu Polskich Działkowców Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD, aby w tym czasie oflagować ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesić na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których zarządy ROD wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości. W ten sposób pokażmy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.


Koleżanki i koledzy działkowcy,w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego akcja protestacyjna trwa nadal !!! Polski Związek Działkowców Krajowa Rada Ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wyraża podziękowanie dla wszystkich działkowców i struktur ogrodowych, którzy czynnie włączyli się w ogłoszony przez Krajową Radę „Tydzień protestu polskich działkowców”. Z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 11 lipca 2012 roku, Prezydium Krajowej Rady zwraca się do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o pozostawienie do 12 lipca 2012 roku oflagowania i banerów z hasłami. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Dnia 29 czerwca 2012 roku. Podziekowania