WAŻNE !!!-Ogłoszenia

A A A
 

OGŁOSZENIE!!!
Zarząd przypomina ,iż termin wszystkich opłat mija z dniem 30.06.2019 r. Po tym terminie naliczane będą odsetki i "monity o zapłatę na koszt działkowca" jednocześnie będą odłączane media.
Ogłoszenie
zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX /56/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.06.2017 r
Odpady budowlane i poremontowe jako odpady szczególne (wielkogabarytowe) w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie powinny trafiać do pojemników na odpady komunalne. Działkowcy mogą przekazywać je bezpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Składowej 21 lub w Zakurzewie. Drodzy działkowcy zwróćmy uwagę na członków naszej społeczności działkowej , którzy nielegalnie podrzucają odpady budowlane do pojemników na odpady komunalne. Nie jesteśmy w stanie ustalić sprawcy (chociaż we większości przypadków wiemy którzy działkowcy modernizowali swoje altany, ale nikt nikogo nie złapał za rękę), ale pragnę przypomnieć, że kara nałożona zostanie na wszystkich działkowców.

Obecnie jest podpisana Umowa na odbiór odpadów komunalnych -segregowanych w cenie 55 zł od każdej działki /na cały rok kalendarzowy /.
Trzykrotne ostrzeżenie w przypadku,gdy odpady nie będą segregowane Urząd Miejski zrywa podpisaną Umowę i opłata będzie wynosić 110 zł od każdej działki.
Nasz ogród już jedno ostrzeżenie otrzymał

uwaga!!!
W związku z RODO nie będą wywieszane informacje o zużyciu energii i wody w ogrodzie.
Informacji o odczycie udzielać będą skarbnik i prezes .
Energię odczytano w miesiącu grudzień 2019 r.
Termin opłat do 14.01.2020 r.