Walne Zebranie-Wybór Stowarzyszenia 14.06.2014 r

A A A
 

14.06.2014 r odbyło się Walne Zebranie Wyodrębnościowe. Obecni byli członkowie Zarządu i liczni działkowicze.
Z zaproszonych gości byli;Pan Piotr Gadzikowski-opiekun ogrodu z ramienia OZ PZD

Pani Mariola Sokołowska-przedstawiciel Urzędu Miasta Grudziądza
Zebranie prowadził Pan Wiesław Kozłowski.
.Skład Komisji Uchwał i Wniosków- przewodn; Alicja Szpanowska, sekr-.Reichel Teresa,członek-Grażyna Kukawka.
Skład Komisji Mandatowej-przewodn;Marcin Pożywiłko,sekr.-Gabriela Piątkowska,członek-Leokadia Sieracka.
Komisja Mandatowa stwierdziła,że na podstawie listy obecności na 312 członków Związku w ROD ,w zebraniu uczestniczyło 121 członków ,co stanowi 38,78%.
Uchwałę podjęto w 2-gim terminie. W głosowaniu brało udział 121 działkowców.Za wyborem nowego Stowarzyszenia były 72 osoby,przeciw 21 osób,wstrzymało się od głosu 8 .W między czasie zebranie opuściło 20 osób.
W związku z brakiem przedstawienia stosownych Uchwał zebranie rozwiązano i ogród nadal pozostał w strukturach PZD .
Kolejne zebranie odnośnie wyboru Stowarzyszenia za 2 lata.
opracowała;Ewa Czyżewska