Uchwały Walnego Zebrania -2015 r

A A A
 

  1. Uchwała Nr8/2015                                                                                                                                                                                                   Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze na wniosek Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej zezwala na zakup i wymianę wszystkich wodomierzy na terenie ROD "Chemik".Wodomierze zostaną zakupione zaliczkowo przez Zarząd, a działkowiec zobowiązany jest pokryć koszt  zakupu.
Uchwała Nr 9/2015
    Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze na wniosek Zarządu ROD I Komisji Rewizyjnej postanawia wprowadzić całkowity zakaz wjazdu i parkowania
    samochodów na terenie ogrodu w okresie od 01.11-30.03
    .