Stanowisko OZ PZD

A A A
 
Toruń, 11 lipca 2012 roku
Stanowisko
Prezydium OZ PZD z dnia 11 lipca 2012 r. do Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w sprawie dalszej działalności po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny na temat konstytucyjności ustawy o RODPo wysłuchaniu wyroku ogłoszonego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o ROD, Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego apeluje do wszystkich organów statutowych ROD i działkowców o zachowanie wysokiej dyscypliny i oczekiwanie na decyzje, które będą podjęte przez władze statutowe związku w dniu 18.07.2012 r. Akcja protestacyjna miała duży wydźwięk wśród całego społeczeństwa, co pokazało po raz kolejny siłę i jedność działkowców w obronie ustawy o ROD z dnia 8.07.2005 r. W chwili obecnej losy dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych zależą od przemyślanych i rozważnych decyzji. Zakończenie protestu jest jednocześnie początkiem nowej drogi dla przyszłości naszych działek i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tylko wspólne działanie i solidarność działkowców gwarantuje szansę na przetrwanie naszych ogrodów i przejście tego trudnego okresu!