SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROD ' CHEMIK' ZA 2016 r

A A A
 

<>Stan konta na dzień 01.01. 2016 r 18.580.78. />r />
>Przychody w 2016
składka członkowska -----------------------------------1 242.00
opłaty zaległe -------------------------------------8.14

opłata ogrodowa----------------------------------------45 642.55
opłata z tytułu wody----------------------------12 829.67
dotacje z OZ -----------------------------------13 400
wpisowe------------------------------------------4 550.00
opłata inwestycyjna----------------------------11 200.00
opłata ogrodowa -inwestycja-----------------22 756.88
opłata użyczenie świetlicy----------------------2 988.81
odsetki -------------------------------------------------------------------90.07-
pozostałe przychody/listy,plomby ...----------856.67
>RAZEM------------------------------------------161 640.49
>

>>Rozchody w 2016 r>


>>
>koszty ogólne zarządu/nagrody za pracę,wiązanki pogrzebowe-----------------921.91
opłata za wodę Wodociągi ------------------------------------------------------------16 007.87
opłata za energię "Zakład Energetyczny---------------------------------------------51 324.38
usługi obce odpady , księgowość----------------------------------------------------13 115.02
świadczenia aktywu --------------------------------------------------------------------3 464.00
dyplomy,nagroda za najładniejszą działkę --------------------------------------------159.00
koszty posiedzeń statutowych ---------------------------------------------------------215.67
pozostałe koszty w tym Dzień Działkowca-----------------------------------------------0.00
wpisowe Toruń --------------------------------------------------------------------------3 920.00
szkolenie SSI----------------------------------------------------------------------------161.40
wynagrodzenia ------------------------------------------------------------------------6 519.85
zużycie materiałów na cele ogrodu -------------------------------------------------1 785.84
dożynki Włocławek 2016 ---------------------------------------------------------------206.00
remonty urządzeń w ROD -----------------------------------------------------------26 385.12
składka członkowska do OZ PZD ---------------------------------------------------5 950.00
RAZEM;--------------------------------------------------130 136.06 ZŁ

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 WYNIÓSŁ-------------31 504.43 zł