OPŁATY W ROKU 2019

A A A
 

1. Składka członkowska w 2019
Zgodnie z Uchwałą Nr 5/XXIII 2014 r Krajowej Rady PZD z 11.12.2014 r składka członkowska ustalona została w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok.W przypadku,gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,każdy z nich opłaca składkę w 2019 r br / w wysokości 3 zł ,a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i pozostaje w ogrodzie

2. Uchwała Nr 3/2019 r Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. Uchwalono kwotę 0.63 gr od m2 .

3. Opłata inwestycyjna 4 rata -100.00 zł
    4.
    Opłata za śmieci -55.00 zł

    5.. Opłata wodna w ogrodzie w roku 2019 wynosi -21.50zł jednorazowo od działki

    >Termin wszystkich opłat-30.06.2019 r. Zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 walnego zebrania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn" Budowa nowej sieci wodociągowej "ustala się na lata 2016-2019 wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania ,przypadającego na jednego działkowca w kwocie 100 zł w terminie do 30.06. danego roku.Nie wpłacenie obowiązujących kwot spowoduje naliczenie ustawowych odsetek. Uchwały walnego zebrania obowiązują wszystkich działkowców.