OPŁATY W ROKU 2017

A A A
 

1. Składka członkowska w 2017
Zgodnie z Uchwałą Nr 5/XXIII 2014 r Krajowej Rady PZD z 11.12.2014 r składka członkowska ustalona została w wysokości 6 zł. Jest to składka członkowska za cały rok.W przypadku,gdy członkami PZD są oboje małżonkowie,każdy z nich opłaca składkę w 2017 r br / w wysokości 3 zł ,a więc razem zapłacą 6 zł. Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i pozostaje w ogrodzie

2. Uchwała Nr 3/2017 r Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. Uchwalono kwotę 0.54 gr od m2 .Opłatę ogrodową należy wpłacić do 30.05.2017 r

/>
3. Rozliczenie wody w ogrodzie za 2016 r-10.00 zł jednorazowo od działki

4. Opłata narzucona przez "Wodociągi "za gotowość do wody-12.00 zł od działki jednorazowo.

Zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 walnego zebrania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn" Budowa nowej sieci wodociągowej "ustala się na lata 2016-2019 wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania ,przypadającego na jednego działkowca w kwocie 100 zł w terminie do 30.06. danego roku.Nie wpłacenie obowiązujących kwot spowoduje naliczenie ustawowych odsetek. Uchwały walnego zebrania obowiązują wszystkich działkowców.