Nowy projekt ustawy o ROD

A A A
 
Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Związkowy projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Najważniejsze z postanowień to: -swoboda zrzeszania działkowców, -respektowanie praw nabytych działkowców, -pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD -gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD -ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu. Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli. Szczegóły zawarte w projekcie na stronie okręgowego zarządu.