Artykuły

A A A
 
Polski Związek Działkowców
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CHEMIK"
ul Waryńskiego 107-113
86-300 GRUDZIĄDZ
PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Al.I.Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa
STANOWISKO Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik' w Grudziądzu z dnia 24 kwietnia 2010 r. W sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności
z konstytucją niektórych artykułów ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zaskarżone artykuły ustawy o ROD są dla nas działkowców głównym gwarantem praw chroniących naszą własność, samorządność i prawa członków PZD. Ustawa o ROD spełnia wszystkie warunki szeroko pojętej demokracji i sprawiedliwości społecznej. Z jej dobrodziejstw korzysta milion polskich rodzin, które dziś żyją w trudnych warunkach materialnych. Działki wspomagają budżety rodzinne oraz są miejscem spotkań i wypoczynku wielopokoleniowych rodzin. Uczestniczący w dzisiejszym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, protestujemy przeciwko próbom podważania naszych praw do działki, do zgromadzonego na niej majątku, do kwestionowania naszych czynnych i biernych praw wyborczych, gwarantujących nasz udział w zarządzaniu ogrodem. Zwracamy się do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o uszanowanie naszych praw i oddalenie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP.
Działkowcy uczestniczący w Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym
za zgodność Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Wiesław Kozłowski
Grudziądz, dnia 24.04.2010 r.